یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

از یک جایی به بعداز یک جایی به بعد

میچشی و میفهمی تنهای تنهایی

نه اینکه بد باشد نه

اتفاقا عادلانه ترین قصه دنیا شاید همین باشد

خدا هم نمیماند

راستش را بخواهی خداهم نیست

برای آدمی که دنیایش بیماراست

و ذهنش دچار هزیان

خداهم نمیماند برای کسی که خودش را به خواب زده

راستش را بخواهی تو تنهایی

باور کن خدا هم ترک میکند آدمی را که

دچارسکون شده


[ سه شنبه 26 آبان 1394 ] [ 09:15 ق.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]