یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

دیوانهاز تو رد شدم برای رسیدن

وهر بار که رسیدم و خواهم رسید تلخی

نداشتن کسی که دوست داشتنش

احمقانه ترین واقعیت من بود

حال روزهایم را به صلیب کشید

و چه کسی باور میکند که این دیوانه عاشق تو بود

و آیا تو باور میکنی یا از این خیال عبور میکنی؟


[ دوشنبه 12 مرداد 1394 ] [ 09:03 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]