یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

ماندن...

همیشه حرف زدن از ماندن ورسیدن تلاش کردن آسان است

همیشه حرف زدن آسان است اما در نبض زندگی قرار گرفتن

و با شرافت جنگیدن سخت ترین کار دنیاست

آنقدر سخت که به اهلش قهرمان میگویند تو اما در این میان

برای قهرمان شدن برای ماندن دلت را به عشقی گره بزن

و بمان عشق تنها قهرمان میسازد

و این رازی است که بسیار گفته شد و کم چشیده...
[ شنبه 27 تیر 1394 ] [ 03:09 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]