یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

کاری بکن........

بیا برای روزهای رفته کاری کنیم

بیا امروز را از سراب ها بیرون بکشیم

تا خیلی دیر نشده برای نفس نفس زدن هایمان

من رنگ ها را میپاشم روی سپیدی فردا

تو با قلم مویت نقش بزن بمان برای من

برای من که تاابد کاشف تمام نقاشی های مبهمت میمانم

ماه را در حوض خانه ات حبس نکن

به آسمان بالای سرت نگاه کن

 خدا دیشب در آسمان تو قدم میزد...


[ دوشنبه 18 خرداد 1394 ] [ 11:28 ق.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]

روزها.....

هرگز از خودتان به خاطر نوع نگاه دیگران کم نکنید

مرگ ما آغاز میشود از همان لحظه ای که

کوچک بودن خودمان  را باور میکنیم

و از آن به بعد روزهایمان حسرت میشود

ودنیایمان زیر پای هر کوچکی له......


[ یکشنبه 17 خرداد 1394 ] [ 07:24 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]