یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

یک شبه...


چقدر سقف دنیا برایم کوتاه شده

نفسم میگیرد

چقدر روزهایم بوی بیهودگی میدهد

حالم شبیه کسی است

که زلزله دنیایش را یک شبه زیر و کرده

شبیه کسی که بختک صدایش را می بلعد

چه حال آشفته ای.....
[ شنبه 9 خرداد 1394 ] [ 05:49 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]