یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

فرار

گاهی دلت میخواهد از خودت فرار کنی

نباشی نبینی در خودت فروروی

 و خیره بمانی به هر آنچه بر تو گذشته

گاهی خسته ای و گاهی دقیقا نمیدانی

از روزگارت چه میخواهی .....

گاهی دلت تنهایی محض میخواهد

وگاهی باید متوقف شد تا مسیر را عوض کرد

[ پنجشنبه 14 اسفند 1393 ] [ 09:24 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]