یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

چرا بعضی ها فوق العاده اند

هیچ کس نمیتواند بگویید که امکانات بین آدم ها

عادلانه تقسیم شده ولی میتوان گفت که همه

به یک اندازه میتوانند عاشق شوند

شما تنها زمانی موفق میشوید که عاشقانه رنج بکشید

و متوقف نشوید هیچ چیز بر اساس شانس رخ نمیدهد

کافی است شما شرایط تحت اختیار خود را تغییر دهید

به قدرت خود اعتماد کنید و به رسیدن اصرار کنید

قطعا شما هر آنچه را که لایقش بودید خواهید داشت

باورتان و روشتان را تغییر دهید[ چهارشنبه 1 بهمن 1393 ] [ 08:59 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]