تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - سیم خاردار.....

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

سیم خاردار.....

گاهی دلت میخواهد دور بودنت سیم خاردار بکشی

تا به تنهایی ات نه آمدی باشد نه رفتی

از همه بیزارم این روزها.....


حتی از این خیابان ها....

که بی رحمانه باهم بودنمان را به خاطرم میاورند

از این مردم  لعنتی ....

که این روزها انگار فقط عطر تورا به تن شان میزنند

لعنت به همه
ی پیاده رو ها..........


[ جمعه 23 اسفند 1392 ] [ 03:42 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]