تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - دریا................

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

دریا................کسی
نمیتواند افکارت را به بند کشد

آنها را بسپار به بادبگذار بروند

در دوردست ها فراتر از موجودیت تو

بگذار بزرگ شوند متولد شوند ....

دست خیالت را بگیرو
از کوچکترین روزنه عبور کن

بیشتر از یک انسان باش بی مرز بی حد بی حصار

اسیر نشو درگیر این زمین نباش دست خیالت رابگیر و رها شو

پرواز کن بزرگ شو دریا را تصور کن

حتی اگر در کویر خشکت چادر زدی


دریا را متصور باش حتی اگر باران آرزوی باغچه ات شده

دریا را متصور باش رهااااااااااااااا باش............[ دوشنبه 21 بهمن 1392 ] [ 07:04 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]