تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - آدم برفی

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

آدم برفی

آپلود عکس , آپلود رایگان"

دلم برف میخواهد ویک آدم برفی که شال گردن من را انداخته دور گردن برفیش

 یک آدم برفی با لبخند مبهم به جای تمام آدم هایی که نیستند

یک آدم برفی که  که به من قول میدهد تا زمستان سال بعد آب نشود ولبخندش نریزد

یک آدم برفی که حرف هایم را میشنود وفقط میخندد

من هم قول میدهم در تمام روزهای سخت تابستان با تمام سردیم کنارش بمانم

 تا کالبد سپیدش ذره ذره آب شدن را تجربه نکند


[ یکشنبه 15 دی 1392 ] [ 06:54 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]