تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - سبزی محض

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

سبزی محض

میدانی دلم چه میخواهد

یک تپه سبز هوای نیمه گرفته

یک درخت بلند با شاخه های درهم و برگ های پهن

که دراز بکشم روی سبزی محض زمین

وباران ببارد صورتم خیس شود باز باران ببارد

باز باران ودوباره باران

پرنده هایی که از خیس شدن و سنگینی بال میترسند

ومن که رها میشوم میدوم میخندم ناب میشوم

پاک میشوم وبارانی که مدام میبارد...[ پنجشنبه 1 مرداد 1394 ] [ 12:10 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]