تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - تمام جانم روی لب هایم....

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

تمام جانم روی لب هایم....تمام جانم را میاورم روی لب هایم و

تمام دلخوشی هایم را به دنیایت فوت میکنم

 پنجره را که بازکنی اتاقت را نفس های آشنا پر میکند

 و بوسهایی که بی هوا روی گونه هایت مینشینند

وکسی چه میداند که باباز شدن پلک هایت خورشید متولد میشود...


[ چهارشنبه 27 خرداد 1394 ] [ 09:24 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]