تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - من عبور میکنم....

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

من عبور میکنم....


من از تو عبور میکنم از تو وشوق داشتنت


از تمام رفت وآمد های وقت و بی وقتت به خیال و خواب هایم

من عبور میکنم واز نا کجاآباد دنیای تو به خودم برمیگردم

اعتراف میکنم عبور کردن از تو سخت ترین کار دنیااست

دنیای من پر از روزهایی است که با تو شب نمیشود

پر از رویاهایی است که باتو واقعیت نمیشود

دنیای تو پر از آدم هایی است که با من جمع نمیشوند

من اما از دنیای تو منها میشوم

اعتراف میکنم دوست داشتن تو قشنگترین احمقانه من بود...............


[ دوشنبه 4 خرداد 1394 ] [ 05:46 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]