تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - خودکشی...

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

خودکشی...


خودکشی ولو شدن دریک وان پر از خون نیست

خودرا میکشیم هروقت برای ادامه دادن تلاش نمیکنیم

خودت را کشدی همان لحظه ای که از انجام دادن

کارهایی که ذوق زده ات میکرد دست برداشتی

مرگ ما آغاز شد درست ازهمان صبحی که به آینه نگاه نکردیم

خودت را کشدی وقتی هرروزت شبیه دیروز بود

خودکشی کردی وقتی به راهی که دوستش نداشتی ادامه دادی

وقتی که برای بهتر شدن روزهایت هیچ کاری نکردی

دنیای ما پر از مرده های بدون آرامگاه است[ شنبه 12 اردیبهشت 1394 ] [ 09:40 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]