تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - فقط اگر.......

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

فقط اگر.......فقط اگر میفهمیدی

پشت جملات ساده ام با تو چه هیجان و تپشی جریان دارد

فقط ای کاش میدانستی پشت آرام یک جا نشستن هایم

هزار بار بلند میشوم و کنارت مینشینم

اما ای کاش میتوانستم با نخواستنت کنار بیایم

وقتی میدانم نه من میتوانم مال تو باشم

نه تو برای من

ای کاش میتوانستم دیدنت را فراموش کنم وقتی میدانم

آخر حسرت میشوی

چه دردی میکشد دلم

وقتی خودش را مجبور میکند
 
تو را دچار نکند

وقتی میداند باید برود تورا ماندنی نمیکند

چه دردی میکشد دلم...


[ سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 ] [ 09:18 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]