تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - قرار.......

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

قرار.......وقتی با خودمان قرار میگذاریم که چیزی را به دست بیاوریم

چیزی که از نقطه ای که ایستاده ایم دور تر است

و از مالکیت ما خارج در واقع در حال خارج شدن

از پوستین روزمرگی هستیم

مهم این است که باید از داشته های قبلی بیشتر داشته باشیم

مهم این است که باید زیاد شویم رشد کنیم تا مالکش باشیم

برای زندگیمان هرروز دورتر را نشانه بگیریم

شهامت بزرگ شدن را داشته باشیم

شاید تمام قصد خدا از آوردن ما همین باشد

همین که به ما بفهماند

 کالبدی که روحش در آن جاری است تا

آخرین نفس میتواند تمام نقطه های دنیا را تسخیر کند.

خودمان را دوست داشته باشیم........[ دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 ] [ 10:26 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]