تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - منطقه امن.......

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

منطقه امن.......


در شلوغی وسردی شهر

بین آدم هایی که با چشم باز خواب  نداشته هایشان را میبینند

قدم میزنند و متوقف شده اند

بین آدم هایی که افکارشان تسخیر شده افتخارشان تقلید شده

گاهی یادم میرود کجای زندگیم را زندگی کردم کجا را خواب دیدم

نفس کشیدن بین آدم هایی که ذهنشان بیمار شده

خانه هایشان بی حیاط  برایم سخت میشود گاهی

هرشب خواب شهرمان را میبینم

شهرمابا مردمی که زنده اند

خانه هایی که چراغ هایشان سحر روشن میشود

همسایه ای که اذان میگوید مردمی که شبیه آرامش اند

خانه هایی که شاخه های یاس از روی دیوار هایش آویزان شده

مردمی که ایمان دارند انگار همیشه در منطقه امن اند

من هرشب خواب شهرمان را میبینم................

 [ شنبه 5 اردیبهشت 1394 ] [ 06:52 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]