تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - دیوانگی....

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

دیوانگی....

آدم ها اندازه دارند

بعضی به وسعت فکر های احمقانه

بعضی به اندازه عمل کردن به فکر های احمقانه

بعضی ها هم دیوانه

من اما دیوانگی را بیشتر دوست دارم

دیوانه که باشی ناب تری

پشت هراشاره ات خالی است از منظور ها و قصد ها

دیوانه که باشی هم آدمها برای تو خودشان هستند

هم تو برای خودت هستی

دیوانه که باشی درمقیاس آدم ها نمی گنجی

دیوانگی را دوست دارم..........
[ جمعه 4 اردیبهشت 1394 ] [ 01:45 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]