تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - من تورا ممتد دوست دارم.......

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

من تورا ممتد دوست دارم.......حالم که بد میشود

با نوک انگشتانم تورا نقش میزنم

در چشمانت خیره میشوم به شانه هایت تکیه میکنم

من تو را ممتد دوست دارم این صادقانه ترین واقعیت من است

بی مقدمه هرروز دستانم رابگیر

تنش ها و آشفتگی ها نمیتوانند مرا بشکنند

 تمام حواسم که به دنیای آن طرف چشمانت پرت میشود

درست همان لحظه ای که بی مقدمه دستانم گرم میشود

برای تمام روزهایم دلیل بودن دارم..........[ شنبه 29 فروردین 1394 ] [ 11:30 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]