تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - رنگ ها..........

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

رنگ ها..........


باران که بیاید از خانه میزنم بیرون

یک کاسه بارانی دستم میگیرم

کفش هایم را دم در جا میگذارم

شهر را زیر پاهایم تمام میکنم

باید دوباره زندگی کنم نفس بکشم

باید یادم بماند صدای گنجشک ها را بشنوم

باید دوباره امشب خواب ببینم

باران را برای روزهای آفتابی جمع کنم

باید دوباره زندگی کنم

بایدبه لبخند هایم رنگ ها را بپاشم

باید از خیال های رنگ رنگ تا آمدن گلیمی ببافم
[ شنبه 29 فروردین 1394 ] [ 06:25 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]