تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - زندگی......

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

زندگی......زندگی را دوست دارم

عاشق شدن را هم

بی نشانی ماندن را بیشتر از همه

از کنار آدم ها عبور کردن لبخند زدن

با آن ها نفس کشیدن با آن ها زندگی کردن

رقصیدن عبور کردن را دوست دارم

بیا باهم از روی باران کف خیابان با پاهای برهنه عبور کنیم

بیاباهم برای مردم منتظر پشت چراغ قرمز برقصیم بچرخیم

بیا امروز دیوانه باشیم .......

[ پنجشنبه 27 فروردین 1394 ] [ 04:21 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]