تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - سیگار.................

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

سیگار.................

سیگاری نیستم

ولی نمیدانم چرا تا لب باز میکنم هوایم را دود برمیدارد

انگار کسی ته ذهنم مدام سیگار می کشد سیگار پشت سیگار

ومن سرفه میکنم

وزندگی با ذهنی که بیمار شده و مدام سیگار می کشد

ومدام قدم میزند سیگار پشت سیگار...........
[ یکشنبه 23 فروردین 1394 ] [ 02:48 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]