تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - بدترین بردگی......

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

بدترین بردگی......

بدترین بردگی بردگی ذهنی است

پذیرش دیدگاه و اعتقادات دیگران بدون دانستن چرایی آن ها

یعنی دقیقا شما هیچی نیستید

آدم های کوچک فقط پیروی کردن را آموختند

اما انسان های بزرگ باز کردن راه های تازه

هرچیزی که ذهن شما را اسیر کند شمارا به بند کشیده


[ یکشنبه 9 فروردین 1394 ] [ 03:57 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]