تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - حال این روز ها........

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

حال این روز ها........حالم خوب است

این روزها فقط کمی دلتنگم

آسمانم ابری است  احساسم کور است

اما هنوز حالم خوب است

کمی لبخندم تلخ است اما حالم خوب است

بسیار شکست خوردم ولی در خود نشکستم

سکوت هایم طولانی شده ذهنم مدام فریاد  میزند

که باور شکست مرگ است

اگر دنیا شکست خوردگیت را فریاد کشید

ذهنت را به روی فریاد ها مسدود کن

و روحت را نامحدود وبه اوج فکر کن به آسمان بالای ابر ها

ذهنم مدام فریاد میزند حالت خوب است

حالم خوب است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
[ پنجشنبه 6 فروردین 1394 ] [ 07:48 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]