تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - خسته ام......

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

خسته ام......
خسته ام از خیلی چیز ها بدترینش احساساتم

مرا اسیر کسانی کرد که نباید

بعد از آن چشم هایم

خیلی چیز ها را نادیده گرفتند

خستم از خیلی آدم ها که زندگیم را بازی گرفتند

خستم از خاطرات شیرین آدم هایی که بودنشان زود نبودن شد

خستم از خودم

اما ادامه میدهم محکم پر انرژی به خاطر مسولیت هایم

به خاطر  روزهایی که جز خاطرات شیرین  دیگران بودم

به خاطر بودن کسانی که دوستشان دارم

به خاطر آن هایی که برای بودنم بودنشان را تلخ کردند

خستگی هایم را جمع کردم تا ارزان بفروشم

و گران بمانم..........[ چهارشنبه 5 فروردین 1394 ] [ 08:51 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]