تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - دلتنگم

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

دلتنگم


خدایا روی زمینت دلتنگم

برایم نامه بنویس

دلتنگی از لحطاتم سر ریز میشود

صدای هق هق دلم را میشنوم

آشفتگی حالم را شانه بزن

مدت هاست که نیامده ام درست

تو چرا با خداوندیت  تمامم را برای خودت نمیکنی

از برای دیگران بودن خسته ام

خدایا می توانی بغلم کنی دلم  سنگین شده

گریه میخواهد
......[ جمعه 15 اسفند 1393 ] [ 08:59 ق.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]