تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - اعتراف کن

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

اعتراف کن

بیا و امشب با خودت رو راست باش

اعتراف کن.............

که وقتی نیستم در نزدیکی هایت حالت ناخوش است

دل چسب نیست دور هم بودن ها برایت

اعتراف کن وقتی مریض میشوم دلت تنگ میشود

اعتراف کن جونت به لب میاید

 وقتی کسی خبری ازآمد وشد روزهایم میدهد

به بغضی که گلویت را میگیرد وقتی بی هوا نگاهت میکنم

من هم اعتراف میکنم که بدون دوست داشتن تو

زندگی برایم نفس گیر میشود

خفه ام میکند هوایی که ندارد نفس های تورا................

اعتراف میکنم دوستت دارم

دوست داشتنی دست نیافتنی دوستت دارم[ دوشنبه 13 مرداد 1393 ] [ 11:12 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]