تبلیغات
یکم باران دوتا پای برهنه - تورا برای خودم نگه میدارم.........

یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

تورا برای خودم نگه میدارم.........

اگر راستش را بخواهی آنقدر ها هم آدم خوبی نیستم...

ولی بعضی وقت ها دلم سخت میگیرد ....

گریه نمیکنم به ناراحتی هایم حتی اعتراف نمیکنم ولی درمیان همه

همه آن هایی که دوست بودند یا آشنا  و رفیق تو برایم عزیزترینی

ازمیان همه آن ها دلم میخواهد برای تو گریه کنم

گاهی کنارت بچه باشم و بچه گانه از ته دل جیغ بزنم

تورا میخواهم برای خودم برای امروز

برای فردا...........

اگر راستش را بخواهی آدم خوبی نیستم ولی 

گاهی دلم برای تو خیلی تنگ میشود

نارفیق همیشگی تورا میخواهم برای خودم نگه دارم .............

برای بغض های نترکیده ......

برای خاطرات برای رفاقت برای بودن خوب بودن....... خوب زیستن......[ پنجشنبه 29 خرداد 1393 ] [ 09:41 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]